Home page
O aplikaci

Aplikace je určena jen pouze pro školní účely a slouží pro potřeby Centra fiktivních firem (www.npi.cz).
Program simuluje registraci firem do Obchodního rejstříku.

Přístupové údaje do databáze vám vygenerují pracovníci CEFIF na základě vyplněného Dotazníku FF.